Hotline: 0945 603 420
Email: nxbinh@baominh.com.vn

Tìm hiểu về bảo hiểm hàng hóa

23/ 09/ 2016 - Đăng bởi: Nguyễn Xuân Bình - 0 bình luận

Tìm hiểu về bảo hiểm hàng hóa

Quá trình tiêu thụ hàng hóa luôn có sự vận chuyển qua lại, giao thương gần xa theo mỗi thời điểm. Đây là một khâu thiết yếu quan trọng đối với sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp....

Đọc thêm
Hợp đồng bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển

23/ 09/ 2016 - Đăng bởi: Nguyễn Xuân Bình - 0 bình luận

Hợp đồng bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển

Hợp đồng bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển là văn bản kết quả sau sự thỏa thuận giữa bên người bảo hiểm và người tham gia bảo hiểm. Theo đó, người bảo hiểm...

Đọc thêm
Bảo hiểm tàu biển

27/ 07/ 2016 - Đăng bởi: Nguyễn Xuân Bình - 0 bình luận

Bảo hiểm tàu biển

A. Bảo hiểm tàu cá 1. Bảo hiểm thân tàu cá ...

Đọc thêm
Bảo hiểm hàng vận chuyển xuất nhập khẩu

27/ 07/ 2016 - Đăng bởi: Nguyễn Xuân Bình - 0 bình luận

Bảo hiểm hàng vận chuyển xuất nhập khẩu

1. NHỮNG RỦI RO ĐƯỢC BẢO HIỂM Bảo hiểm này bảo hiểm mọi rủi ro đối với tổn thất hoặc tổn hại xảy ra cho đối tượng...

Đọc thêm
Bảo hiểm hàng vận chuyển nội địa

27/ 07/ 2016 - Đăng bởi: Nguyễn Xuân Bình - 0 bình luận

Bảo hiểm hàng vận chuyển nội địa

I/ NGUYÊN TẮC CHUNG Điều khoản của Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển nội địa áp dụng cho việc bảo hiểm hàng hóa vận chuyển...

Đọc thêm