Hotline: 0945 603 420
Email: nxbinh@baominh.com.vn

Hướng dẫn thanh toán phí Bảo hiểm

Quý khách hàng tham gia bảo hiểm của Bảo Minh có thể thanh toán tiền phí bảo hiểm bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Công ty.

- Đối với hình thức thanh toán bằng tiền mặt, Quý khách có thể đến mua bảo hiểm tại các văn phòng của Bảo Minh nơi gần nhất và nộp tiền mặt trực tiếp. Quý khách cũng có thể gọi điện vào số 0945 603 420, yêu cầu nhân viên mang giấy tờ bảo hiểm, hóa đơn đến tận nhà và nộp tiền mặt cho nhân viên tại thời điểm giao nhận giấy tờ.

- Đối với hình thức thanh toán phí bảo hiểm bằng chuyển khoản, Quý khách thực hiện lệnh chuyển khoản theo thông tin sau: 

- Chủ tài khoản: Công ty Bảo Minh Sài Gòn

- Số tài khoản: 0011001667509

- Tại Sở giao dịch - Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam