Hotline: 0945 603 420
Email: nxbinh@baominh.com.vn

Thủ tục giao nhận bảo hiểm

Sau khi Bảo Minh hoàn thiện thủ tục cấp bảo hiểm, Quý khách có thể nhận giấy tờ Bảo hiểm theo một trong hai hình thức sau:

- Nhận trực tiếp tại Văn phòng của Bảo Minh: Quý khách có thể đến văn phòng hoặc nhờ người khác đến nhận bảo hiểm tại Văn phòng của Bảo Minh và thanh toán phí tại Văn phòng.

- Yêu cầu Bảo Minh giao giấy tờ về tận nơi: Quý khách cũng có thể yêu cầu nhân viên của Bảo Minh giao bảo hiểm về tận địa chỉ của Quý khách và thanh toán phí bảo hiểm tại thời điểm giao nhận giấy tờ. Quý khách không mất thêm bất kỳ khoản phí chuyển phát nào