Hỗ trợ trực tuyến

Ms. Vân

ÐT: 0902 276 248

baohiembaominhsg1@gmail.com

Hotline: 0934 170 148 Ms VÂN

Bảo Hiểm cháy nổ, hỏa hoạn… ( Bắt Buộc ) Dành Cho Doanh Nghiệp

Còn hàng

1.000.000₫

Bảo Hiểm cháy nổ, hỏa hoạn… ( Bắt Buộc ) Cho Doanh Nghiệp ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM ...

Bảo Hiểm cháy nổ, hỏa hoạn… ( Bắt Buộc ) Cho Doanh Nghiệp

ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM

  • Nhà cửa, công trình kiến trúc và các trang thiết bị;
  • Máy móc thiết bị;
  • Hàng hoá, vật tư và các tài sản khác.

PHẠM VI BẢO HIỂM

Bồi thường cho những thiệt hại vật chất bất ngờ xảy ra đối với những tài sản được bảo hiểm bởi các rủi ro được bảo hiểm theo đơn bảo hiểm hoả hoạn và các rủi ro đặc biệt gây ra. 

RỦI RO ĐƯỢC BẢO HIỂM

- Rủi ro “A”: Hoả hoạn; sét đánh, nổ

- Rủi ro “B”: Nổ;

-Rủi ro “C”: Máy bay và các phương tiện hàng không khác hoặc các thiết bị trên phương tiện đó rơi trúng;

- Rủi ro “D”: Gây rối, đình công, bế xưởng;

- Rủi ro “E”: Thiệt hại do hành động ác ý;

- Rủi ro “F”: Động đất hay núi lửa phun;

- Rủi ro “G”: Giông và bão;

- Rủi ro “H”: Giông, bão, lụt;

- Rủi ro “I”: Tràn nước từ các bể và thiết bị chứa nước hay đường ống dẫn nước

- Rủi ro “J”: Đâm va do xe cộ và súc vật.

 Thông tin chi tiết về phạm vi và điều kiện bảo hiểm được quy định tạiQuy tắc bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt

 SỐ TIỀN BẢO HIỂM

- Số tiền bảo hiểm là giá trị tính thành tiền theo giá thị trường của tài sản tại thời điểm tham gia bảo hiểm;

- Trường hợp số lượng tài sản thường xuyên tăng giảm thì số tiền bảo hiểm có thể được xác định theo giá trị trung bình hoặc giá trị tối đa:

- Trường hợp không xác định được giá thị trường của tài sản thì số tiền bảo hiểm do các bên thỏa thuận.

 THỦ TỤC BỒI THƯỜNG

Hồ sơ yêu cầu bồi thường

- Yêu cầu bồi thường của bên mua bảo hiểm;

- Giấy chứng nhận bảo hiểm;

- Biên bản giám định của doanh nghiệp bảo hiểm hoặc người được doanh nghiệp bảo hiểm ủy quyền;

- Biên bản giám định nguyên nhân tổn thất của cảnh sát phòng cháy và chữa cháy hoặc cơ quan có thẩm quyền khác;

- Bản kê khai thiệt hại và các giấy tờ chứng minh thiệt hại;

  • Các giấy tờ khác theo yêu cầu của Bảo Minh (nếu có)

 THỜI HẠN YÊU CẦU BỒI THƯỜNG VÀ THANH TOÁN TIỀN BẢO HIỂM

- Thời hạn yêu cầu bồi thường của bên mua bảo hiểm là một (01) năm kể từ ngày xảy ra sự kiện bảo hiểm, trừ trường hợp chậm trễ do nguyên nhân khách quan và bất khả kháng theo quy định của pháp luật.

- Thời hạn thanh toán tiền bồi thường của Bảo Minh là mười lăm (15) ngày kể từ khi nhận hồ sơ đầy đủ và hợp lệ. Trong trường hợp phải tiến hành xác minh hồ sơ, thời hạn thanh toán tiền bồi thường không quá bốn mươi lăm (45) ngày.

- Trường hợp từ chối bồi thường, Bảo Minh phải thông báo bằng văn bản cho bên mua bảo hiểm biết lý do trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ yêu cầu bồi thường.

 THỦ TỤC MUA BẢO HIỂM HỎA HOẠN VÀ CÁC RỦI RO ĐẶC BIỆT

ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM

  • Nhà cửa, công trình kiến trúc và các trang thiết bị;
  • Máy móc thiết bị;
  • Hàng hoá, vật tư và các tài sản khác
  • Mọi chi tiết XIN liên hệ:
  • Chuyên Viên tư vấn Bảo Hiểm:
  • HotLine 24/7: MobiF/Zalo: 0933 129 075, Vtel: 0961 068 365 Vina: 08.2261 0192

Chúng tôi Hân hạnh được Phục vụ QUÝ Khách hàng AN Toàn là niềm hạnh phúc

Sản phẩm mới về