Hỗ trợ trực tuyến

Ms. Vân

ÐT: 0902 276 248

baohiembaominhsg1@gmail.com

Hotline: 0934 170 148 Ms VÂN

BẢO HIỂM TAI NẠN CON NGƯỜI

04/ 12/ 2019 - Đăng bởi: Hoàng Sỹ Hiển - 0 bình luận

BẢO HIỂM TAI NẠN CON NGƯỜI

BẢO HIỂM TAI NẠN CON NGƯỜI - BẢO HIỂM BẢO MINH ...

Đọc thêm
Quy trình mua Bảo hiểm

21/ 11/ 2019 - Đăng bởi: Hoàng Sỹ Hiển - 0 bình luận

Quy trình mua Bảo hiểm

của Bảo Minh gồm các bước sau: 1. Tìm hiểu khái quát về sản phẩm: - Quý khách...

Đọc thêm
Hướng dẫn thanh toán phí Bảo hiểm

21/ 11/ 2019 - Đăng bởi: Hoàng Sỹ Hiển - 0 bình luận

Hướng dẫn thanh toán phí Bảo hiểm

Quý khách hàng tham gia bảo hiểm của Bảo Minh có thể thanh toán tiền phí bảo hiểm bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Công ty. ...

Đọc thêm
Thủ tục giao nhận bảo hiểm

21/ 11/ 2019 - Đăng bởi: Hoàng Sỹ Hiển - 0 bình luận

Thủ tục giao nhận bảo hiểm

Sau khi Bảo Minh hoàn thiện thủ tục cấp bảo hiểm, Quý khách có thể nhận giấy tờ Bảo hiểm theo một trong hai hình thức sau: -...

Đọc thêm
Thủ tục yêu cầu bồi thường bảo hiểm

21/ 11/ 2019 - Đăng bởi: Hoàng Sỹ Hiển - 0 bình luận

Thủ tục yêu cầu bồi thường bảo hiểm

Khi xảy ra rủi ro thuộc phạm vi bảo hiểm, Quý khách có thể tiến hành các bước sau để yêu cầu bồi thường bảo hiểm: 1. Liên hệ số ...

Đọc thêm