Hợp đồng bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển

Hợp đồng bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển là văn bản kết quả sau sự thỏa thuận giữa bên người bảo hiểm và người tham gia bảo hiểm. Theo đó, người bảo hiểm cam kết sẽ bồi thường cho người tham gia bảo hiểm nếu xảy ra các rủi ro, tổn thất hàng hóa khi tiến hành vận chuyển qua đường biển.

Các loại hợp đồng

Có hai loại hợp đồng trong hợp đồng bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận chuyển bằng đường biển: hợp đông bảo hiểm chuyến và hợp đồng bảo hiểm bao.

  • Hợp đồng bảo hiếm chuyến: Là loại hợp đồng mà người bảo hiểm chỉ có trách nhiệm chi trả bồi thường nếu xảy ra thiệt hại trong phạm vi một chuyến hàng vận chuyển.
  • Hợp đồng bảo hiểm bao: Còn được gọi à hợp đồng bảo hiểm mở, là hình thức hợp đồng mà người bảo hiểm sẽ chấp nhận chi trả các khoản bồi thường cho hàng hóa đăng ký bảo hiểm nếu xảy ra rủi ro trong vòng nhiều chuyến và trong thời gian thỏa thuận. Thời gian này thường kéo dài 1 năm, và phí bảo hiểm cũng được tính theo thời gian định kỳ thỏa thuận, thường theo tháng.

Nếu đặc thù nhu cầu người mua bảo hiểm chỉ vận chuyển một lần, hoặc nhiều lần nhưng thời gian cách xa nhau, thì họ sẽ lựa chọn hợp đồng bảo hiếm chuyến. Còn đa phần, các doanh nghiệp đều lựa chọn hợp đồng bảo hiểm bao, sẽ thuận tiện và có lợi cho cả hai bên.

Hợp đồng bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển có thể được hủy bỏ với điều kiện bên đề xuất thông báo trước 30 ngày, hoặc tùy theo quy định riêng mỗi công ty và theo thỏa thuận.

Hợp đồng bảo hiểm hàng hóa xuất nhập khẩu bằng đường biển

Số tiền bảo hiểm

Số tiền bảo hiểm có thể là tương đương toàn bộ hoặc một phần giá trị bảo hiểm, tùy theo yêu cầu, quy định và thỏa thuận.

Theo nguyên tắc, số tiền bảo hiểm không được vượt quá giá trị bảo hiểm. Nếu số tiền bảo hiểm lớn hơn, phần chênh lệch đó người được bảo hiểm sẽ không được nhận. Còn nếu số tiền bảo hiểm nhỏ hơn, người bảo hiểm cũng chỉ có trách nhiệm chi trả theo đúng hợp đồng đã ký kết.

Phí bảo hiểm, tỷ lệ phí bảo hiểm

Phí bảo hiểm là khoản chi phí mà người được bảo hiểm trả cho người bảo hiểm để đi đến ký kết hợp đồng. Phí bảo hiểm thường được tính dựa trên cơ sở xác suất của những rủi ro liên quan vận chuyển hàng hóa. Phí bảo hiểm được tính trên cơ sở tỷ lệ phí bảo hiểm, phụ thuộc số tiền hoặc giá trị bảo hiểm.

Tỷ lệ phí bảo hiểm này thường xuyên được xem xét và điều chỉnh lại theo định kỳ nhất định, dựa trên cơ sở những tổn thất đã có và đánh giá tình hình. Vì thế mà, nếu muốn phí bảo hiểm thấp, chủ doanh nghiệp phải chú ý đến quy trình vận chuyển hàng hóa, để nhận được những đánh giá tốt hơn.

Mọi chi tiết XIN liên hệ:

Chuyên Viên tư vấn Bảo Hiểm:

HotLine 24/7: MobiF/Zalo: 0933 129 075, Vtel: 0961 068 365 Vina: 08.2261 0192

Chúng tôi Hân hạnh được Phục vụ QUÝ Khách hàng AN Toàn là niềm hạnh phúc !

Bình luận của bạn