Tìm hiểu về bảo hiểm công trình xây dựng

Bảo hiểm công trình xây dựng là gì?

Bảo hiểm công trình xây dựng là sự bồi thường từ công ty bảo hiểm cho người thứ ba (người không thuộc công trình và không phải là chủ đầu tư) khi xuất hiện rủi ro, tổn thất công trình trong quá trình xây dựng.

Tuỳ theo sự thoả thuận có văn bản chứng nhận bảo hiểm rõ ràng mà công ty bảo hiểm sẽ chấp nhận bồi thường lên đến mức tối đa giá trị của công trình khi có xảy ra thiệt hại vật chất.

Từ ngày 13/11/2015, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 119/NĐ-CP ngày 13/11/2015, quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng. Từ thời gian này, việc tham gia bảo hiểm công trình xây dựng là thủ tục không được phép thiếu sót. Đối với cả công trình công cộng và công trình cá nhân, chủ đầu tư đều phải xin giấy phép xây dựng, mua bảo hiểm công trình xây dựng rồi mới được tiến hành.

Cách tính phí bảo hiểm công trình xây dựng

Phí bảo hiểm được tính bằng với giá trị công trình nhân với tỷ lệ phí bảo hiểm.

Trong đó, tỷ lệ phí bảo hiểm do công ty bảo hiểm quy định dựa theo tỷ lệ rủi ro của công trình. Tỷ lệ rủi ro được đánh giá bởi cán bộ công ty bảo hiểm.

Đối tượng được bảo hiểm công trình xây dựng

  • Các công trình xây dựng nói chung, bao gồm cả công trình công cộng, cá nhân, giao thông, công nghiệp, năng lượng, thuỷ lợi và khác.
  • Máy móc, trang thiết bị được sử dụng trong quá trình xây dựng.
  • Bộ phận lắp đặt phục vụ, cấu thành nên một bộ phận trong quá trình xây dựng.
  • Tài sản nằm trong phạm vi công trường, thuộc quyền quản lý và sở sữu của người được nhận bảo hiểm
  • Trách nhiệm đối với người thứ ba.

Phạm vi bảo hiểm công trình xây dựng

Phần I: Thiệt hại vật chất

Bồi thường cho chi phí phát sinh để thay thế, sửa chữa các bộ phận của bất cứ đối tượng bảo hiểm nào được kể trên khi bị thiệt hại vật chất, tổn thất hay bị phá huỷ bằng bất cứ hình thức, nguyên nhân nào.

Phần II: Trách nhiệm đối với bên thứ ba

Người bảo hiểm phải bồi thường chi phí có liên quan đến trách nhiệm cho Người được bảo hiểm:

  • Bên thứ ba ôm đau, thương tật bất ngờ (kể cả tử vong và không tử vong).
  • Bên thứ ba bị tổn thất tài san bất ngờ.
  • Nguyên đơn đòi được nhận lượng chi phí pháp lý từ người được bảo hiểm, cùng các chi phí phát sinh có sự đồng ý bằng văn bản của Công ty bảo hiểm.

Mọi chi tiết XIN liên hệ:

Chuyên Viên tư vấn Bảo Hiểm:

HotLine 24/7: MobiF/Zalo: 0933 129 075, Vtel: 0961 068 365 Vina: 08.2261 0192

Chúng tôi Hân hạnh được Phục vụ QUÝ Khách hàng AN Toàn là niềm hạnh phúc !